Μόνιμη Αποτρίχωση

Tο σύστημα IPL i300, ενδείκνυται για χρήση σε κοσμητικές εφαρμογές και ειδικότερα για την μακροχρόνια, σταθερή ή μόνιμη αποτρίχωση, επιτυγχάνοντας τα κοσμητικά αποτελέσματα μέσω της διαδικασίας της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης.